Technické športy - nominácie

Jozef BALÁŽ , (43 r.)

Lukostrelecký Klub Bašta - Bástya Íjász Klub

1. 9. miesto - Majstrovstvá Európy 3D -2020 HDH-IAA E.CH. Indoor- Nitra                              

2. 2x2. miesto – Majstrovstvá Slovenskej Republiky s medzinár. účasťou HDH-IAA Spišské Vlachy                        

3. 2x3. miesto - Majstrovstvá Slovenskej Republiky s medzinár. účasťou HDH-IAA Bojnice             

4. 3. a 4. miesto - Majstrovstvá Slovenskej Republiky s medzinár. účasťou HDH-IAA Dobšiná   
  
5. 1. a 4. miesto - Majstrovstvá Slovenskej Republiky s medzinár. účasťou HDH-IAA Rimavská Sobota   (3. miesto Majster Slovenska )
                                                                             
Spolu za rok 2020 medaile: 21x1. miesto, 5x2. miesto a 11x3. miesto.                                                               

Tréner: Tibor Lévay st.

Sponzori: MsÚ Rimavská Sobota , Vercajch centrum s.r.o. Zvolen, Gobako zváracia technika Košice

Lukostrelecký Klub Bašta - Bástya Íjász Klub

Štatútar Tibor Lévay st.
Tréneri Tibor Lévay st.
Adresa Žánovská 127/23 Rimavská Sobota
Prevádzka Žánovská 127/23 Rimavská Sobota
Zloženie Prededa: Tibor Lévay st Podpredseda: Tibor Lévay ml. Členovia: Adriana Lévay Marek Lenka Nagyová Viktória Kormošová Erich Kormoš Loránt Lukács Samuel Sogel Šimon Sogel Tomáš Dóša Tomáš Tankina Štefan Lévay Beatrica Lévayová Mariana Kormošová Henrietta Petiková Elemér Petik Alžbeta Czipová Peter Vittek (Zvolen)
Počet členov 18
Počet členov do 18r. 3
                                                 

Tomáš Orsolya MUDr. BAKA a Farkašová, (2022 r.)

KLUB TANEČNÉHO ŠPORTU IMPULZ pri OZ SORIMA Rimavská Sobota

1. majstri Slovenska v LATINE - kategória dospelí za r. 2020 / Banská Bystrica - sept. /
2. semifinalisti na Svetových hrách v Chengdu
3. popredné umiestnenia v Slovenskom pohári LAT / Košice, Bratislava - počas roka
4.
5.

Tréner: Július Schwarcz Rožňava, Mgr. Peter Horáček -Bratislava, Jaroslav Kučera - Ostrava

Sponzori: rodičia, TK IMPULZ

KLUB TANEČNÉHO ŠPORTU IMPULZ pri OZ SORIMA Rimavská Sobota

Štatútar Tatiana KONIAROVÁ
Tréneri Július Schwarcz a Dalma Bekeová - Rožňava
Adresa Nám. Š. M. Daxneara č. 1, 979 01 Rimavská Sobota
Prevádzka nácviky tanečného klubu každý utorok od 16:00 hod. V Dome kultúry Rim. Sobota
Zloženie deti vo veku 7 - 15 rokov mládež / stredoškoláci / senoiri - dospeláci od 25 - 70 rokov
Počet členov 35
Počet členov do 18r. 20

TIBOR LÉVAY , (57 r.)

Lukostrelecký Klub Bašta - Bástya Íjász Klub

1.  2. miesto - Majstrovstvá Európy 3D -2020 HDH-IAA E.CH. Indoor- Nitra                              
 
2.  1. miesto – Medzinárodné Majstrovstvá Slovenskej Republiky HDH-IAA Trnava   ( Medzinárodný Majster Slovenska ) 

3.  2x1. miesto - Majstrovstvá Slovenskej Republiky s medzinárodnou účasťou v HDH-IAA Blatnica.             
4.  2x1. miesto - Majstrovstvá Slovenskej Republiky s medzinárodnou účasťou v HDH-IAA Horné Húštie. 
5.   2x1. miesto - Majstrovstvá Slovenskej Republiky s medzinárodnou účasťou v HDH-IAA Blatnica.     ( Majster Slovenska )                      
                             
Spolu za rok 2020 medaile: 42x1. Miesto, 8x2. miesto a 4x3. miesto.                                                               

Tréner: Tibor Lévay st.

Sponzori: MsÚ Rimavská Sobota , Vercajch centrum s.r.o. Zvolen, Gobako zváracia technika Košice

Lukostrelecký Klub Bašta - Bástya Íjász Klub

Štatútar Tibor Lévay st.
Tréneri Tibor Lévay st.
Adresa Žánovská 127/23 Rimavská Sobota
Prevádzka Žánovská 127/23 Rimavská Sobota
Zloženie Prededa: Tibor Lévay st Podpredseda: Tibor Lévay ml. Členovia: Adriana Lévay Marek Lenka Nagyová Viktória Kormošová Erich Kormoš Loránt Lukács Samuel Sogel Šimon Sogel Tomáš Dóša Tomáš Tankina Štefan Lévay Beatrica Lévayová Mariana Kormošová Henrietta Petiková Elemér Petik Alžbeta Czipová Peter Vittek (Zvolen)
Počet členov 18
Počet členov do 18r. 3
                                     

Zdieľajte na: